verify

Mar 25, 2010

ZAKON O ESTRADNOJ UMETNOSTI – JAUKANJE U PARKU PETAR KOČIĆ

Republika Srpska ima Zakon o estradnoj delatnosti, definišući šta se pod estradnom delatnošću podrazumeva. Verovatno se on negde i primenjuje, a sigurna sam da u okviru njega neko i posluje. No, ko, zašto, kako, kada… mnogo je pitanja, a u praksi jako malo odgovora. Sasvim sigurno znam da najveći deo banjalučkih umetnika, koji bi se mogli svrstati u ovu kategoriju, nikada nije čulo za postojanje takvog zakona. Krenuću od prostih definicija.

Član 2.
Estradnom djelatnošću u smislu ovog zakona smatraju se pripremanje i javno izvođenje muzičkih, folklornih, humorističkih, artističkih, dramskih, književnih i drugih kulturno-umjetničkih zabavnih i estradnih programa.

Član 3.
Obavljanje estradne djelatnosti se vrši putem koncerata, priredbi, revija i drugih oblika estradnog predstavljanja, estradnih radnika i estradnih umjetnika u objektima namjenjenim za kulturne programe, dvoranama, turističkim, ugostiteljskim i drugim pogodnim objektima, kao što su: parkovi, trgovi, pločnici ispred sportskih i drugih objekata.

Dakle, ako sednem na klupu u parku Petar Kočić i zajaučem iz sveg glasa, to će biti estradna delatnost. Ali, da bi se bolje razumelo, Zakon sortira estradne umetnike u tri kategorije.
Prva je estradni radnik.

Član 8.
Estradni radnik je lice koje se bavi estradnom djelatnošću kraći period po pravilu kao dopunskom djelatnošću i koje tokom bavljenja estradnom djelatnošću nije steklo značajna priznanja
.


Što bi u prevodu značilo, ako sam u parku zavijala kratko, a za to vreme se skupila tek šačica ljudi i nije mi dodelila nagradu za jaukanje, ja sam samo estardni RADNIK. No, ako sam arlaukala malo duže ili ( ne dao Bog) više od dvadeset godina, onda bi to u zakonskim okvirima izgledalo ovako:

Član 9.
Estradni umjetnik je lice koje učestvuje u javnom izvođenju nekog od programa iz člana 2. ovog zakona, a kome je to svojstvo priznato od strane Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske po osnovu bavljenja estradnom djelatnošću i priznanja koje je dobio za svoje djelovanje na estradi.
Estradnom umjetniku sa više od 20 godina neprekidnog bavljenja estradnom djelatnošću, ili koji je stekao značajna domaća i strana priznanja, može se priznati svojstvo vrhunskog estradnog umjetnika.
Postupak i bliži kriterijumi za priznavanje svojstva estradnog umjetnika i vrhunskog estradnog umjetnika kao i njihova prava, obaveze i odgovornosti određuje se posebnim aktom Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske.
Udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske je obavezno da formira visoko-stručnu komisiju, koju će činiti eminentni stručnjaci iz navedene oblasti, koja će cijeniti i davati stručna mišljenja o priznavanju svojstva estradnog radnika – umjetnika.


Udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske ??? Može li me neko uputiti, totalno sam neobaveštena… Zar takvo udruženje postoji…?
I koji su to stručnjaci iz navedenih oblasti koji će moći određivati ko je, a ko nije umetnik? Ko se usuđuje moje jaukanje klasifikovati i odrediti da to nije umetnost? Šta, ako, na primer, moje jaukanje osvoji nagradu za najduže cmizdranje na planeti, da li će to tada biti umetnost ili ne? Pobogu, nagrada je nagrada, Zakon lepo kaže: “ po osnovu bavljenja estradnom djelatnošću i priznanja koje je dobio za svoje djelovanje na estradi.” Dakle, ako budem proglašena za najveću cmizdru, onda sam estradni umetnik i niko to ne može osporiti, a ako izdržim jaučući 20 godina, onda sam vrhunski estradni umetnik!
Fino.
Samo me zanima hoće li visoko – stručna komisija biti visoko – stručna koliko je to bila u poslednjoj deceniji? Ljudi, ne biste verovali koliko ime književnika u Republici Srpskoj koji još uvek nisu objavili ni jednu knjigu… Dođe mi da umrem od smeha kada u biografiji naših “književnika” pročitam da pripremaju za štampu svoj poetski prvenac…
No, da ne cepidlačim, ova ili ona, visoko – stručna komisija je zaključila iz tri objavljene pesme da je reč o kvalitetnom književniku, pa nije u redu da to moja malenkost osporava.
Da ne bi neko pomislio kako estradni radnik, umetnik ili vrhunski estradni umetnik može biti bilo ko, neka se ne brine.

Član 16.
Udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, prilikom rješavanja podnesenog zahtjeva uzima u obzir: obrazovanje i osposobljenost kandidata za bavljenje estradnom djelatnošću, nagrade i priznanja koja je kandidat dobio za svoje estradno djelovanje kako u zemlji tako i u inostranstvu, period estradnog djelovanja.
Kriterijume za priznavanje svojstva samostalnog estradnog radnika i estradnog umjetnika, utvrđuje Udruženje samostalnih estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske.


Drugim rečima, braća Teofilović niti jesu, niti bi mogli biti estradni radnici, umetnici, vrhunski umetnici – pevaju kao slavuji, ali ne poznaju note…
Da se vratim u naš grad, Banjaluka ima umetnike priznate na svetskom nivou, ali neće biti priznati u Banjaluci – nema umetnika bez diplome! Čuvajte se Teofilovići kad nam ponovo dođete u goste, u Banjaluci niste čak ni estradni radnici…
Hajde, recimo da jesu estradni umetnici. Nije ni to dugog veka jer Zakon kaže : Svojstvo samostalnog estradnog radnika, odnosno estradnog umjetnika, prestaje u sljedećim slučajevima:
Ako samostalni estradni radnik, odnosno samostalni estradni umjetnik ne ispunjava obaveze iz člana 8 i 9 ovog zakona duže od tri mjeseca, ako zasnuje radni odnos na drugi način, ako se duže od 2 godine ne bavi estradnom djelatnošću…

Famozne članove sam već navela.
Da prevedem?
Pa, ako me zaboli grlo i ne mognem jaukati više od dve godine, oduzima mi se status estradnog radnika, umetnika, vrhunskog umetnika. Ili, ako vrla visoko-stručna komisija odluči da više ne jaučem u interesu drugih, da neka priznanja nisu značajna – baj, baj, estradni radniče, umetniče, vrhunski umetniče.
Priča o kaznama je još zanimljivija.

Član 37.
Novčanom kaznom od 200 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj organizator, ako za javno izvođenje estradnog programa angažuje lice za koje nije obezbijeđeno mišljenje i odobrenje iz člana 28. ovog zakona.
Za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana, kazniće se i odgovorno lice organizatora javnog izvođenja estradnog programa, novčanom kaznom od 50 KM do 1.500 KM.


Trebam li, uopšte, reći šta leži u članu 28? Ako vrla visoko.stručna komisija ne da svoje mišljenje ili mišljenje bude loše – nema ništa od estradnog programa. Mogu onda baš da jaučem…
No, da se neko ne bi zabrinuo da je nešta propustio – estradni radnici, umetnici, vrhunski umetnici u Republici Srpskoj ne postoje. Zakon je mrtvo slovo na papiru.
Kada će oživeti – ne zna se…
Koga zanima, neka pročita svih 46 članova koje ovaj Zakon ima, a ja ću se baciti na mnogo zanimljiviju priču – Prednacrt Zakona o sticanju statusa i prava samostalnog umetnika. Bože, Bože, kako ću se dobro ismejati…

3 comments:

Anonymous said...

Qqdwqdsaas ascaassc fdrewe:
running until he burst his heart--and fell dead upon his face
say a great deal

Anonymous said...

I’m nonetheless learning from you, however I’m enhancing myself. I certainly love studying the whole lot that is written in your blog.Keep the stories coming. I loved it! Click Here could see his way out. He alighted and went up the steps to the front
http://s1.shard.jp/camplai/youth-camps-in-monterey-ma.html Click Here

Anonymous said...

Very efficiently written information. It is going to be priceless to anyone who usess it, together with myself. Keep up the great work – for sure i'll take a look at more posts. talisman camps and washington state army. He had formed a corps of scouts, consisting originally of
http://s1.shard.jp/campfa/ymca-day-camps-uk.html Click Here

Follow by Email

Search This Blog

Prijatelji

verify